top of page

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden 

Laatst bijgewerkt op 24/01/2024

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Esther Simons - Studio Fines, hierna te noemen "Verkoper" of "wij", met betrekking tot de producten die worden aangeboden in onze webshop voor interieurartikelen.

1.2 Door een bestelling te plaatsen, accepteert de klant deze algemene voorwaarden.

2. Bestelling en Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling plaatst via onze webshop en de bestelling door ons is bevestigd per e-mail.

3. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen in de webshop zijn vermeld in euro's en inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.2 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

3.3 De eigendom van de producten gaat pas over op de klant nadat de betaling volledig is ontvangen door de Verkoper.

4. Levering & verzending

4.1 De levertijd wordt vermeld bij de producten in de webshop en is slechts indicatief.

4.2 Vertraging in de levering geeft de klant niet het recht de bestelling te annuleren of schadevergoeding te eisen, tenzij de vertraging aanzienlijk is en redelijkerwijs niet aanvaardbaar.

5. Herroepingsrecht en Retourneren

5.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 

5.2 Retourzendingen dienen in originele staat en verpakking te zijn, vergezeld van de originele factuur.

5.3 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

6. Garantie

6.1 Op alle producten geldt de wettelijke garantie.

.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen per e-mail naar esther@studiofines.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Studio Fines. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Studio Fines onmiddellijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen de uiterste retourtermijn te worden gemeld.

6.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor het desbetreffende product.

7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving of schade veroorzaakt door derden.

8. Privacy en Gegevensbescherming

8.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Verkoper is gevestigd.

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.

bottom of page