top of page

Privacy- en cookiebeleid 
algemene voorwaarden

PRIVACY- & COOKIEBELEID

 

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 17/01/2023

Welkom op www.studiofines.be ("we", "ons" of "onze"). Dit privacy beleid is opgesteld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

Informatie die we verzamelen

Persoonlijke informatie

Bij het gebruik van onze website kunnen we u vragen om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Deze informatie kan uw naam, e-mailadres, postadres en andere identificerende gegevens omvatten.

Esther Simons – Studio Fines hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Esther Simons – Studio Fines u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Esther Simons – Studio Fines. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

 

Niet-persoonlijke informatie

We verzamelen ook niet-persoonlijke informatie, zoals uw browsertype, het type apparaat dat u gebruikt en technische details met betrekking tot uw verbinding met onze website. Deze informatie helpt ons bij het begrijpen van hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe we deze kunnen verbeteren.

Hoe we informatie gebruiken

We gebruiken de verzamelde informatie voor verschillende doeleinden, waaronder:

Het personaliseren van uw ervaring op onze website

Het verbeteren van onze website op basis van de feedback die we ontvangen.

Het verstrekken van klantenservice en het beantwoorden van uw vragen.

Het verzenden van periodieke e-mails met betrekking tot uw activiteiten op de website.

Delen van informatie

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten te verlenen of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren, maar dit kan van invloed zijn op bepaalde functies van de website.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem contact met ons op als u van deze rechten gebruik wilt maken.

Wijzigingen in het privacy beleid

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Controleer regelmatig op wijzigingen. Het feit dat u onze website blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn aangebracht, geeft aan dat u deze wijzigingen accepteert.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacy beleid, neem dan contact met ons op via esther@studiofines.be of +32 474 595 594

 

Cookiebeleid

Inleiding

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe ze worden gebruikt op onze website. Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit beleid. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, dient u uw browserinstellingen aan te passen of onze website niet verder te gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de website bezoekt. Deze bestanden bevatten informatie die kan worden gelezen door de website bij een volgend bezoek. Cookies zijn nuttig omdat ze de gebruikerservaring verbeteren en ons in staat stellen om de website te optimaliseren.

Soorten cookies die we gebruiken

3.1. Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten waarom u hebt gevraagd, zoals het onthouden van inloggegevens of winkelwagenfunctionaliteit, niet worden verstrekt.

3.2. Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's ze het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van webpagina's ontvangen. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem.

3.3. Functionaliteitscookies: Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Ze stellen ons in staat om de inhoud van de website voor u te personaliseren, u te begroeten met uw naam en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).

3.4. Targeting cookies: Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties die op deze en andere websites worden weergegeven, relevanter voor uw interesses te maken. We kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.

Beheer van cookies

U kunt het gebruik van cookies beheren via de instellingen van uw webbrowser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van bepaalde cookies de functionaliteit van de website kan beïnvloeden. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser of ga naar de website van de browser voor meer informatie over het beheren van cookievoorkeuren.

Wijzigingen in dit beleid

We behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid op elk moment bij te werken. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd met de bijgewerkte datum van kracht. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Neem bij vragen over dit Cookiebeleid contact met ons op via esther@studiofines.be.

17/01/2024

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Interieurarchitectuurdiensten

Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant (hierna aangeduid als "opdrachtgever") en Esther Simons - Studio Fines (hierna aangeduid als "interieurarchitect").

Offerte en Overeenkomst

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte van de interieurarchitect.

Uitvoering van de Opdracht

3.1. De interieurarchitect zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 3.2. Eventuele wijzigingen in de opdracht dienen schriftelijk te worden overeengekomen en kunnen leiden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.

Intellectueel Eigendom

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op door de interieurarchitect verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, en andere materialen blijven eigendom van de interieurarchitect. 4.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de interieurarchitect deze materialen te verveelvoudigen of te verspreiden.

Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. 5.2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en is de interieurarchitect gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

6.1. De interieurarchitect is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige verstrekte informatie door de opdrachtgever. 6.2. De aansprakelijkheid van de interieurarchitect is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Overmacht

7.1. In geval van overmacht is de interieurarchitect gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

Toepasselijk Recht en Geschillen Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Antwerpen.

Door akkoord te gaan met een offerte van de interieurarchitect, verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Datum: 17/01/2024

Studio Fines – Esther Simons 

Canadezenlaan 67

B-2920 Kalmthout

+32 474 595 594

esther@studiofines.be

BE0758523964 

bottom of page